بلیط پرواز مشهد به کرمان

پرواز مشهد به کرمان برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 14:15 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 188,300 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن