بلیط پرواز تهران به تبریز

پرواز تهران به تبریز برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 19:55 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 115,500 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن