به کجا پرواز می کنید

.
.
.
LS
LS

بایگانی دسته: بلیط هواپیما سیستمی

بلیط مشهد به کیش برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 2 ساعت قبل

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به پکن برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی 10 ساعت قبل

نرخ پرواز تهران به پکن برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۴۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار تومان) و ۳۱۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و صد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به کیش برای ۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی 11 ساعت قبل

نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۹:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰ تومان (شصت و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰ تومان (شصت و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان ( هفتاد هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان ( هفتاد وشش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۷۹۰۰۰ تومان (هفتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به آمستردام برای ۷ اردیبهشت

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری خارجی 12 ساعت قبل

نرخ پرواز تهران به آمستردام برای تاریخ ۹۶/۲/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۱۳۷۰۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان) و ۲۲۷۰۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط شیراز به کرمان برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی 12 ساعت قبل

قیمت بلیط شیراز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان (یکصد و سی و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

صفحه 1 از 3151 2 3 315