بایگانی دسته: بلیط چارتری استانبول

بلیط تهران به استانبول برای ۳ اسفند

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۲/۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۶۱۷۰۰۰ تومان (ششصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۴۸۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به استانبول برای ۱۶ بهمن

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۵ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۲:۴۵ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط اهواز به استانبول برای ۲۸ دی

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲۶ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۲:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به استانبول برای ۳۰ دی

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۲۵ دی ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۰۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به استانبول برای ۱۷ آذر

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۸ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چاتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۲۱۹۰۰۰ تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 381 2 3 38