LS
LS

بایگانی دسته: بلیط چارتر داخلی

بلیط کیش به اهواز برای ۶ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۷/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به اهواز برای همین تاریخ ذکر شده به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط گرگان به کیش برای ۴ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط گرگان به کیش برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط اردبیل به مشهد برای ۹ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز اردبیل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط شیراز به بوشهر برای ۱ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۷/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به قشم برای ۱۱ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۷/۱۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۳۱۶۰۰۰ تومان (سیصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ های ۲۹۴۰۰۰ تومان (دویست و نود و چهار هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

صفحه 1 از 2231 2 3 223