LS
LS

بایگانی دسته: پروازهای چارتری ترکیه

بلیط تهران به آنکارا برای ۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ترکیه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهارن به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۸/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایر لاین در ساعت ۰۱:۴۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ تومان (پانصد و ده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به آنکارا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۶۶۹۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و نه هزار تومان) و ۱۸۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و جهل و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به ازمیر برای ۱۵ مهر

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ازمیر برای تاریخ ۹۶/۷/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به آنکارا برای ۳۰ شهریور

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ترکیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایرلاین در ساعت ۰۲:۴۰ به مبلغ ۶۴۰۰۰۰ تومان (ششصد و چهل هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به آنکارا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۸۱۹۰۰۰ تومان (هشتصد و نوزده هزار تومان) و ۱۸۴۸۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۷ خرداد

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ تومان (نهصد و شصت هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۰:۴۵ به مبلغ ۵۰۶۰۰۰ تومان (پانصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 81 2 3 8