LS
LS

بایگانی دسته: پروازهای چارتری ترکیه

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۷ خرداد

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ تومان (نهصد و شصت هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۰:۴۵ به مبلغ ۵۰۶۰۰۰ تومان (پانصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به آنتالیا برای ۱۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, پروازهای چارتری ترکیه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت چاتری با هواپیمایی معزاج در ساعت ۰۰:۳۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ تومان (پانصد و ده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 71 2 3 7