بایگانی دسته: پرواز چارتری عراق

بلیط شیراز به بغداد برای ۳ اسفند

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به بغداد برای تاریخ ۹۶/۱۲/۳ به صورت چارتیر با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ های ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و ۶۳۱۰۰۰ تومان (ششصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط بغداد به اصفهان برای ۲۵ بهمن

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز بغداد به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بغداد برای ۲۷ آذر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۳ آذر ۱۳۹۶

 

قیمت بلیط مشهد به بغداد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی العراقی (العراقیه) در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در  ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۴:۳۰ به مبلغ های ۴۹۶۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و شش هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بغداد برای ۹ آذر

پرواز چارتری عراق ۳ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به بغداد برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به بغداد برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به نجف برای ۲۴ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (ِکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 451 2 3 45