LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز ایران ایر

بلیط تهران به وارنا برای ۱۴ آبان

بلیط هواپیما سیستمی 13 ساعت قبل

قیمت بلیط تهران به وارنا برای تاریخ ۹۶/۸/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ های ۱۳۸۶۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هشتاد و شش هزار تومان) و ۲۳۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیون و سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به یزد برای ۱۱ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 18 ساعت قبل

قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۱ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ های ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و ۳۵۰۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ های ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط اصفهان به زاهدان برای ۱۲ آبان

بلیط هواپیما سیستمی 23 ساعت قبل

نرخ بلیط اصفهان به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به دبی برای ۹ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۸/۹ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۶۷۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۲۵۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۷۷۳۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط اهواز به تهران برای ۱۰ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به شرح زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

صفحه 1 از 761 2 3 76