بایگانی برچسب: با پرواز ایران ایرتور

بلیط مشهد به آبادان برای ۲۸ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۷/۲/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۸۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط مشهد به اهواز برای ۳۰ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط مشهد به اهواز برای تاریخ ۹۷/۲/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط مشهد به تهران برای ۲۷ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

نرخ پرواز مشهد به تهران برای تاریخ ۹۷/۲/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط مشهد به شیراز برای ۲۳ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نرخ پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۷/۲/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۸۵۰۰۰ تومان (یکص و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط تهران به کیش برای ۱۶ فروردین

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ ۹۷/۱/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۳۶۰۰۰ تومان (سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

صفحه 1 از 101 2 3 10