ls-1
ls-1

بایگانی برچسب: با پرواز ایران ایرتور

بلیط تهران به شیراز برای ۱ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۲۵ به مبلغ ۱۰۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۷:۰۵ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط مشهد به آبادان برای ۲ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تهران به تبریز برای ۲۴ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۵۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط مشهد به یزد برای ۱۷ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۰ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به یزد در همین تاریخ به صورت سیستیم با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط مشهد به آبادان برای ۴ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 71 2 3 7