بایگانی برچسب: با پرواز ترکیش

بلیط اهواز به استانبول برای ۱۰ اردیبهشت

بلیط چارتری ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۷/۲/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۱۰ به مبلغ ۸۱۱۰۰۰ تومان (هشتصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به استانبول برای ۲۷ فروردین

بلیط چارتری ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط اهواز به استانبول برای تاریخ ۹۷/۱/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۳:۰۰ به مبلغ ۹۰۳۰۰۰ تومان (نهصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط استانبول به تهران به برای ۱ فروردین ۹۷

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

نرخ پرواز استانبول به تهران برای تاریخ ۹۷/۱/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۲:۰۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط مشهد به استانبول برای ۲۰ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۰۲:۴۵ به مبلغ ۸۵۱۰۰۰ تومان (هشتصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به استانبول برای ۳ اسفند

بلیط چارتری, بلیط چارتری استانبول ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱۲/۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۳۹۱۰۰۰ تومان (سیصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۶۱۷۰۰۰ تومان (ششصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۴۸۱۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3