بایگانی برچسب: با پرواز معراج

بلیط تهران به مشهد برای ۱۲ فروردین

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 5 ساعت قبل

نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۷/۱/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۷۶۰۰۰ تومان (هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                               

بلیط تهران به قشم برای ۴ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۱۲/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۱:۱۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                

بلیط کیش به تهران برای ۷ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۲/۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                             

بلیط کیش به تهران برای ۱۹ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۹ بهمن ۱۳۹۶

 

بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط کیش به تهران برای ۱۲ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

صفحه 1 از 461 2 3 46