LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز معراج

بلیط تهران به شیراز برای ۲۵ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به شیراز برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان)، در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان)، در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۳:۱۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هوپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و ۲۰۳۰۰۰ تومان (دویست و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ های ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط اهواز به رامسر برای ۲۰ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به رامسر برای تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) میباشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اهواز برای ۳۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۴/۳۱ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۰۰به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) و  در ساعت ۱۵:۲۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۴۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۴۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به نجف برای ۲۸ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ های ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) ، ۵۹۴۰۰۰ تومان (پانصد و نود و چهار هزار تومان) و ۸۷۶۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) و ۳۳۱۰۰۰ ومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) و ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط نجف به مشهد برای ۱۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۵۷۳۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و سه هزار تومان) و ۶۰۴۰۰۰ تومان (ششصد و چهار هزار تومان) و ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۴۰۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ های ۶۰۹۰۰۰ تومان (ششصد و نه هزار تومان) و ۷۰۴۰۰۰ تومان (هفتصد و چهار هزار تومان) می باشد.
صفحه 1 از 401 2 3 40