LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز کاسپین

بلیط تهران به چابهار برای ۷ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۴/۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط اهواز به مشهد برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط کیش به رشت برای ۲۸ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۱۵ به صورت سیستمی به مبلغ ۳۳۸۰۰۰ تومان (سیصد و سی و  هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط مشهد به دزفول برای ۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به دزفول برای تاریخ ۹۶/۴/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۷:۲۵ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط اصفهان به عسلویه برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی چارتری کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                   

صفحه 1 از 361 2 3 36