LS
LS

بایگانی برچسب: با پرواز کاسپین

بلیط تهران به یزد برای ۱۱ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 18 ساعت قبل

قیمت بلیط تهران به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۱ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۵۰ به مبلغ های ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) و ۳۵۰۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ های ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) و ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکثد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط اصفهان به عسلویه برای ۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اصفهان به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۸/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۷۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط اهواز به تهران برای ۱۰ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۱۰ به شرح زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط تهران به کیش برای ۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 421 2 3 42