بایگانی برچسب: بلیط آفری تهران به تفلیس

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۶ فروردین

بلیط چارتری ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۷/۱/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۸۴۰۰۰ تومان (هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط تهران به تفلیس برای ۱۳ فروردین

بلیط چارتری ۸ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۷/۱/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به تفلیس برای ۲۶ اسفند

بلیط چارتری ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۸۴۴۰۰۰ تومان (هشتصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به تفلیس برای ۵ اسفند

بلیط چارتری ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۲/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

بلیط تهران به تفلیس برای ۶ بهمن

بلیط چارتری ۲۹ دی ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۱۱/۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۳۲۲۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی گرجستان (جرجیا) در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۳۳۹۰۰۰ تومان (سیصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

صفحه 1 از 41 2 3 4