بایگانی برچسب: بلیط آفری شیراز به دبی

بلیط شیراز به دبی برای ۳ اردیبهشت

بلیط چارتری, بلیط چارتری دبی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط شیراز به دبی برای تاریخ ۹۷/۲/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به دبی برای ۱۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۴۵۶۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی فلای دبی در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به دبی برای ۱۲ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۶/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۵۸۶۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط شیراز به دبی برای ۱۱ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۶/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی العربی در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۵۸۶۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط شیراز به دبی برای ۱۳ تیر ۹۶

بلیط چارتری, بلیط چارتری دبی ۱۱ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به دبی برای تاریخ ۹۶/۴/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ایر العربی در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 21 2