بایگانی برچسب: بلیط آفری مشهد به اراک

بلیط مشهد به اراک برای ۱۴ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۶ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به اراک برای ۲۷ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به اراک برای ۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۸/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۲۹۳۰۰۰ تومان (دویست و نود و سه هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط مشهد به اراک برای ۲۵ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۷/۲۵ به صورت سیستمی با هواپبمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                               

بلیط مشهد به اراک برای ۴ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 21 2