بایگانی برچسب: بلیط آفری کیش به تبریز

بلیط کیش به تبریز برای ۱ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۱۲/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

بلیط کیش به تبریز برای ۳ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۱۲/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط کیش به تبریز برای ۲۱ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ آذر ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط کیش به تبریز برای ۱۴ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۹ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به تبریز برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 31 2 3