بایگانی برچسب: بلیط ارزان اردبیل به مشهد

بلیط اردبیل به مشهد برای ۱۹ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۵ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اردبیل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط اردبیل به مشهد برای ۹ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز اردبیل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط اردبیل به مشهد برای ۲۵ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اردبیل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط اردبیل به مشهد برای ۶ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط اردبیل به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز