بایگانی برچسب: بلیط ارزان اهواز به مشهد

بلیط اهواز به مشهد برای ۱۶ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ بهمن ۱۳۹۶

بلیط اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

بلیط اهواز به مشهد برای ۳۰ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۳۰ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به مشهد برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۴ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط اهواز به مشهد برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط اهواز به مشهد برای ۱۸ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط اهواز به مشد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ های ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان)  و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد و هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست و هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ های ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) و ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 71 2 3 7