بایگانی برچسب: بلیط ارزان تبریز به تهران

بلیط تبریز به تهران برای ۱۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۵۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری  با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به تهران برای ۱ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۱ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) میباشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تونان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

بلیط تبریز به تهران برای ۲ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به شرح زیر میباشد:

 • به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان(یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت های ۰۶:۰۰ ، ۰۷:۰۰ ، ۰۸:۰۰ ، ۱۰:۰۰ ، ۱۱:۰۰ ، ۱۳:۵۰ ، ۱۴:۲۰ ، ۱۶:۲۰ ، ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 101 2 3 10