بایگانی برچسب: بلیط ارزان تبریز به مشهد

بلیط تبریز به مشهد برای ۳۰ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و ۲۹۲۰۰۰ تومان (دویست و نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلی تبریز به مشهد برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یپک هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۳۰ به صورت چارتری به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

صفحه 1 از 51 2 3 5