بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۱۵

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ پانزدهم اسفند ۹۵ روز یک شنبه ساعت ۰۷:۳۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۷۶,۶۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۱۲

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ دوازدهم اسفند ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۸:۵۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۷۶,۶۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۱۱

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ یازدهم اسفند ۹۵ روز چهار شنبه ساعت ۰۵:۴۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا  با قیمت ۱۵۹,۷۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۰۹

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ نهم اسفند ۹۵ روز دو شنبه ساعت ۱۴:۴۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۴,۸۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۰۸

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ هشتم اسفند ۹۵ روز یک شنبه ساعت ۰۸:۴۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۴,۸۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۰۵

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ پنجم اسفند ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۸:۵۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۵۹,۷۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۰۲

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ دوم اسفند ۹۵ روز دوشنبه ساعت ۱۴:۴۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۴,۸۰۰ تومان می باشد.

قیمت مناسب , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۲/۰۱

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ یکم اسفند ۹۵ روز یکشنبه ساعت ۰۸:۴۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۷۶,۶۰۰ تومان می باشد.

قیمت ارزان پرواز تهران به ارومیه , پرواز سیستمی تهران به ارومیه

بلیط پرواز تهران به ارومیه ۹۵/۱۱/۲۸

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ بیست و هشتم بهمن ۹۵ روز پنج شنبه ساعت ۱۸:۵۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۵۹,۷۰۰ تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن

بلیط پرواز تهران به ارومیه

پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ بیست و هفتم بهمن ۹۵ روز چهار شنبه ساعت ۰۵:۴۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت ۱۵۹,۷۰۰ تومان می باشد.

پرواز تهران به ارومیه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن