بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به بندرعباس

بلیط تهران به بندرعباس برای ۴ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به بندرعباس برای تاریخ ۹۷/۲/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به بندرعباس برای ۱۶ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۶/۱۶ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ های ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۳۰۶۰۰۰ تومان (سیصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و یک هزار تومان) و در  همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۳۲۱۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به بندرعباس برای ۷ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بندعباس برای تاریخ ۹۶/۳/۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۶۹۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰  تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۷۴۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و چهار هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۳۰ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به بندر عباس برای ۲۹ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۲/۲۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، به صورت چارتری در ساعت ۰۶:۳۵ به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ های ۱۶۴۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و چهار هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان)، در ساعت ۱۹:۲۰ به مبلغ های  ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساهت ۱۸:۵۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ تومان (دویست و ده هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۶:۱۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰ تومان (سیصد و سی هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ های ۲۳۴۰۰۰ تومان (دویست و سی و چهار هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

 

                                        

صفحه 1 از 121 2 3 12