بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به زاهدان

بلیط تهران به زاهدان برای ۲۱ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۶۶۰۰۰ تومان (دویست و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به زاهدان برای ۸ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۹:۲۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به زاهدان برای ۲۷ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۳ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۶۹۰۰۰ تومان (دویست و شصت و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۵۵ به مبلغ ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمیای اترک در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به زاهدان برای ۱۵ شهریور ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۶/۱۵ به شرح زیر می باشد:

 • به صروت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ های ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) و ۵۸۰۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد هزار تومان) میباشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۰۵ به مبلغ ۲۶۹۰۰۰ تومان (دویست و شصت و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ های ۲۶۵۰۰۰ تومان (دویست و شصت و پنج هزار تومان) و ۴۰۲۰۰۰ تومان (چهارصد و دو هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ های ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) و ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط تهران به زاهدان برای ۲۸ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به شرح زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) و ۴۷۲۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و دو هزار تومان) و در ساعت ۰۶:۰۵ به مبلغ ۳۲۳۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۵۰۰۰ تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) و ۴۰۲۰۰۰ تومان (چهارصد و دو هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ های ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) و ۵۸۰۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                    

صفحه 1 از 111 2 3 11