بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به چابهار

بلیط تهران به چابهار برای ۲۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ های ۲۴۱۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و یک هزار تومان) و ۲۹۷۰۰۰ تومان (دویست و نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به چابهار برای ۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

نرخ پرواز تهران به چابهار برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ های ۲۴۷۰۰۰ تومان (دویست و چهل و هفت هزار تومان) و ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط تهران به چابهار برای ۷ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۴/۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۸۷۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به چابهار برای ۲۰ خرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به چابهار برای تاریخ ۹۶/۳/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                  

بلیط تهران به چابهار برای ۲۸ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۴۵۳۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۵۵۹۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                      

صفحه 1 از 21 2