بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به کرمان

بلیط تهران به کرمان برای ۹ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۲/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به کرمان برای ۲۳ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۲۳۷۰۰۰ تومان (دویست و سی و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به کرمان برای ۶ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۹/۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۵ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۲۳۷۰۰۰ تومان (دویست و سی و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به کرمان برای ۲۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۲۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به کرمان برای ۳۰ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۲۵۸۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هشت هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۲۰ به مبلغ ۳۲۴۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                

صفحه 1 از 111 2 3 11