بایگانی برچسب: بلیط ارزان تهران به کرمانشاه

بلیط تهران به کرمانشاه برای ۱۸ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۷ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به کرمانشاه برای ۱۸ مهر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۴ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۷/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۲۴۱۰۰۰ تومان(دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ های ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) و ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تهران به کرمانشاه برای ۱ مهر ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۷/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 111 2 3 11