بایگانی برچسب: بلیط ارزان شیراز به مشهد

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۶ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲ خرداد ۱۳۹۷

قیمت بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۷/۳/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۳۷۶۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۲ اردیبهشت

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۷/۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکثد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط شیراز به مشهد برای ۵ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱:۴۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان)، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

صفحه 1 از 121 2 3 12