بایگانی برچسب: بلیط ارزان قیمت تهران به اردبیل

بلیط تهران به اردبیل برای ۹ اسفند

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۱۲/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط تهران به اردبیل برای ۲۶ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۲۱ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

قمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد و هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۲۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۹/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۱۶ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۳ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ های ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهاره هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 41 2 3 4