ls-1
ls-1

بایگانی برچسب: بلیط ارزان قیمت تهران به اردبیل

بلیط تهران به اردبیل برای ۲۳ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۹/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۱۶ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۳ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ های ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهاره هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۲۹ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۱ آذر

بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۹/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یمصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به اردبیل در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد نوزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۱۹ شهریور ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۵ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۶/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به اردبلی برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۹۰۰۰ تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ های ۱۹۹۰۰۰ تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چها هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 31 2 3