بایگانی برچسب: بلیط ارزان قیمت تهران به شانگهای

بلیط تهران به شانگهای برای ۲۲ اردیبهشت

بلیط هواپیما سیستمی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۷/۲/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به شانگهای برای ۸ شهریور

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۶/۶/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ۲۲:۰۰ به مبلغ های ۱۵۴۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان) و ۳۵۴۹۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به شانگهای برای ۶ مرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۶/۵/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ های ۱۵۴۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان) و ۳۵۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز