بایگانی برچسب: بلیط ارزان مشهد به شیراز

بلیط مشهد به شیراز برای ۸ فروردین

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۷/۱/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط مشهد به شیراز برای ۲۲ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۹/۲۲ به شرح زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (ِکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

بلیط مشهد به شیراز برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در  ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و شهتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط مشهد به شیراز برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی زاکرس در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

صفحه 1 از 121 2 3 12