LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط ارزان مشهد به شیراز

بلیط مشهد به شیراز برای ۱۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۶ آبان ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۸/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در  ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و شهتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط مشهد به شیراز برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۳۹۰۰۰ تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاکرس در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

صفحه 1 از 111 2 3 11