بایگانی برچسب: بلیط ارزان نجف به مشهد

بلیط نجف به مشهد برای ۵ مهر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۵ (ویژه محرم) به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۵۴۱۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ های ۶۰۳۰۰۰ تومان (ششصد و سه هزار تومان) و ۷۱۴۰۰۰ تومان (هفتصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط نجف به مشهد برای ۲۴ تیر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۸ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۴/۲۴ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و  یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۶۴۸۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ های ۶۶۱۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و یک هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط نجف به مشهد برای ۲۴ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۴ به صورت زیر می باشد:

 • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۴۸۰۰۰۰ تومان (چهارصدو هشتاد هزار تومان) می باشد.
 • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۴۹۸۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط نجف به مشهد برای ۱۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۵۷۳۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و سه هزار تومان) و ۶۰۴۰۰۰ تومان (ششصد و چهار هزار تومان) و ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۴۰۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ های ۶۰۹۰۰۰ تومان (ششصد و نه هزار تومان) و ۷۰۴۰۰۰ تومان (هفتصد و چهار هزار تومان) می باشد.

بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز چارتری عراق ۵ دی ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ روز دو شنبه ساعت ۱۱:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۵۱۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن