بایگانی برچسب: بلیط ارزان کیش به تهران

بلیط کیش به تهران برای ۱۲ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط کیش به تهران برای ۷ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۲/۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                             

بلیط کیش به تهران برای ۱۹ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۹ بهمن ۱۳۹۶

 

بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۵:۳۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط کیش به تهران برای ۱۲ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط کیش به تهران برای ۲۷ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ دی ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • جارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 141 2 3 14