LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط تهران به بانکوک

بلیط تهران به بانکوک برای ۱۰ شهریور

بلیط هواپیما سیستمی ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بانکوک برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ های ۱۴۳۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار تومان) و ۲۲۰۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                     

بلیط تهران به بانکوک برای ۲۸ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط تهران به بانگوگ برای تاریخ ۹۶/۳/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ های ۱۲۹۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار تومان) و ۲۲۰۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویت و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به بانکوک برای ۲۵ خرداد ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بانکوک برای تاریخ ۹۶/۳/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ های ۱۲۹۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست و نو و نه هزار تومان) و ۲۲۰۶۰۰۰ تومان (دو میلیون و دوبیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                 

قیمت بلیط تایلند اردیبهشت ۹۶

پروازهای چارتری خارجی ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط تایلند با پرواز ماهان

قابل صدور از ۱ شب تا ۱۳ شب

ساعت رفت ۲۲:۱۰ / ساعت برگشت ۲۲:۳۵

۰۱ – ۰۹ MAY 1.570
۰۲ – ۱۰ MAY  ۱.۵۱۰
۰۳ – ۱۱ MAY  ۱.۶۳۰
۰۴ – ۱۳ MAY  ۱.۵۱۰
۰۵ – ۱۳ MAY  ۱.۵۱۰
۰۷ – ۱۵ MAY  ۱.۵۱۰
۰۸ – ۱۶ MAY  ۱.۵۱۰
۰۹ – ۱۸ MAY  ۱.۵۱۰
۱۰ – ۱۸ MAY  ۱.۵۱۰

۱۲ – ۲۰ MAY  ۱.۵۱۰
پرواز تای ایر ویز چارتری فقط ۶ شب = ۱۴۵۰ هزار
روزهای رفت: یکشنبه / سه شنبه / پنج شنبه / جمعه ساعت ۲۲:۰۰
روزهای برگشت: یکشنبه / سه شنبه / پنج شنبه / جمعه ساعت ۱۵:۳۰
پرواز سیستمی تای ایرویز قابل صدور از ۱ شب تا ۶۰ روز
نرخ بلیط = ۱۷۵۰۰۰۰ تومان
‎‎نرخ ویژه بلیط رفت و برگشت بانکوک پرواز الاتحاد

۰۲ MAY – ۰۹ MAY (7 SHAB) 1.550
۰۵ MAY – ۱۲ MAY (7 SHAB) 1.550
۰۹ MAY – ۱۶ MAY (7 SHAB) 1.550
۱۲ MAY – ۱۹ MAY (7 SHAB) 1.550
۱۶ MAY – ۲۳ MAY (7 SHAB) 1.550
۱۹ MAY – ۲۶ MAY (7 SHAB) 1.550
۲۳ MAY – ۳۰ MAY (7 SHAB) 1.550
۳۰ MAY – ۰۶ JUN (7 SHAB) 1.650
SAAT RAFT : 05:20 / 07:05 / 08:45 / 18:25
SAAT BARGASHT : 18:20 / 22:00 / 01:15 / 04:00

بلیط تهران به بانکوک برای ۳ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بانکوک برای تاریخ ۹۶/۲/۳ (ویژه مبعث) با هواپیمایی ماهان به صورت سیستمی در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۲۹۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۲۰۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز