بایگانی برچسب: بلیط شیراز به تفلیس

بلیط شیراز به تفلیس برای ۱۱ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۸ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۵/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تومان (نهصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پوراز

                                                 

بلیط شیراز به تفلیس برای ۲۸ تیر ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ تیر ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۷۶۱۰۰۰ تومان (هفتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به تفلیس برای ۲۸ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۴ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۳۷۱۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به تفلیس برای ۴ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ تیر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیرازبه تفلیس برای تاریخ ۹۶/۵/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر به مبلغ ۱۸:۰۰ به مبلغ ۶۷۶۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط شیراز به تفلیس برای ۲۸ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به تفلیس برای تاریخ ۹۶/۴/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۶۷۶۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز