LS
LS

بایگانی برچسب: بلیط مشهد

بلیط مشهد به آبادان برای ۴ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری 9 ساعت قبل

نرخ پرواز مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط مشهد به کاشان برای ۸ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به کاشان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط مشهد به بغداد برای ۲۷ آذر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۳ آذر ۱۳۹۶

 

قیمت بلیط مشهد به بغداد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی العراقی (العراقیه) در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در  ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۴:۳۰ به مبلغ های ۴۹۶۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و شش هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به عسلویه برای ۲۸ آذر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ آذر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۴۴۱۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط مشهد به بوشهر برای ۵ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۵ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

پرواز مشهد به بوشهر برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

صفحه 1 از 371 2 3 37