بایگانی برچسب: بلیط مشهد برای تابستان

بلیط مشهد به اردبیل برای ۴ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۴/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ ۲۶۷۰۰۰ تومان (دویست و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط اهواز به مشهد برای ۲۹ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۹ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۲۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط مشهد به دزفول برای ۱ تیر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ خرداد ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به دزفول برای تاریخ ۹۶/۴/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۷:۲۵ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط بندرعباس به مشهد برای ۳۱ خرداد

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز بندرعباس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۲۲۳۰۰۰ تومان (دویست و بیست و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

بلیط مشهد به ماهشهر برای ۲۵ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۲۷۷۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

صفحه 1 از 111 2 3 11