بایگانی برچسب: بلیط مشهد برای عید غدیر بلیط کیش

بلیط کیش به رشت برای ۱۹ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ شهریور ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۶/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به صورت چارتری به مبلغ ۳۰۵۰۰۰ تومان (سیصد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط کیش به اهواز برای۹ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۶/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کرمانشاه به کیش برای ۳۰ مرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کرمانشاه به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۲۵ به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ تومان (دویست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                

بلیط کیش به رشت برای ۲۵ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۵/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۵:۱۵ به مبلغ ۳۳۸۰۰۰ تومان (سیصد و سی و هشت هزار تومان) و به صورت چارتری در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۱۵۰۰۰ تومان (دویست و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز