بایگانی برچسب: بلیط مشهد به کیش

بلیط مشهد به کیش برای ۶ خرداد

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت بلیط مشهد به کیش برای تاریخ ۹۷/۳/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به کیش برای ۱۸ فروردین

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۷/۱/۱۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۵۶۰۰۰ تومان (پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به کیش برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط مشهد به کیش برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) و ۵۱۷۰۰۰ تومان (پانصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ های ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                 

بلیط مشهد به کیش برای ۵ اردیبهشت ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                  

صفحه 1 از 21 2