بایگانی برچسب: بلیط هواپیما اول آبان ماه - یکم 1 آبان

بلیط تهران به آنکارا برای ۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ترکیه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهارن به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۸/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایر لاین در ساعت ۰۱:۴۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ تومان (پانصد و ده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به آنکارا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۶۶۹۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و نه هزار تومان) و ۱۸۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و جهل و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به اراک برای ۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۸/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۲۹۳۰۰۰ تومان (دویست و نود و سه هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به بغداد برای ۱ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۶ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بغداد برای تاریخ ۹۶/۸/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و ۶۲۱۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به استانبول برای ۳ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۵۵۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به کرمانشاه برای ۵ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                             

صفحه 1 از 81 2 3 8