بایگانی برچسب: بلیط هواپیما برای اربعین

بلیط شیراز به مشهد برای ۱۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۷۳۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                         

بلیط شیراز به تهران برای ۲۱ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۲۱ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ ۱۸۴۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۸۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۷:۵۰ به مبلغ ۱۸۵۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                      

بلیط مشهد به کیش برای ۱۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۱۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ های ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) و ۵۱۷۰۰۰ تومان (پانصد و هفده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ های ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                 

بلیط تهران به عسلویه برای ۱۸ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط تهران به ایلام برای ۲۱ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۷ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۸/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۸۹۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به ایلان برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

صفحه 1 از 371 2 3 37