بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست وچهارم مهر ماه - 24 مهر

بلیط شیراز به نوشهر برای ۲۴ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۷/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط باکو به تهران برای ۲۸ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط باکو به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) و ۱۰۶۶۰۰۰ تومان (یک میلیون و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۵ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۷/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۲۳۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۳۵۰۰۰ تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ ۲۹۹۰۰۰ تومان (دویست و نود و نه هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۳۲۱۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمیبا هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۳۶۵۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط تبریز به کیش برای ۲۸ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به ایلام برای ۲۸ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ های ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) و ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ های ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

صفحه 1 از 81 2 3 8