بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و دوم بهمن ماه 22 بهمن

بلیط بغداد به اصفهان برای ۲۵ بهمن

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز بغداد به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به اهواز برای ۲۹ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی  هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به باکو برای ۲۳ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به باکو برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۰۵ به مبلغ ۴۰۶۰۰۰ تومان (چهارصد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به کرمان برای ۲۳ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۲۳۷۰۰۰ تومان (دویست و سی و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به چابهار برای ۲۳ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط شیراز به چابهار برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۷۷۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7