بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و دوم مهر ماه - 22 مهر

بلیط تهران به ایلام برای ۲۸ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ های ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) و ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ های ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط مشهد به اردبیل برای ۲۶ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به اردبیل بریا تاریخ ۹۶/۷/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط کیش به تهران برای ۲۰ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۰ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط شیراز به مسقط برای ۲۸ مهر

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مسقط برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت زیر میباشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۲۰ به مبلغ های ۴۰۳۰۰۰ تومان (چهارصد و سه هزار تومان) و ۸۷۳۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ های ۵۱۳۰۰۰ تومان (پانصد و سیزده هزار تومان) و ۹۲۱۰۰۰ تومان (نهصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط مشهد به آبادان برای ۲۳ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به آبادان برای تاریخ ۹۶/۷/۲۳ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۰:۰۰  به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۰۱۰۰۰ تومان (سیصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                           

صفحه 1 از 71 2 3 7