بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و سوم مهر ماه - 23 مهر

بلیط تبریز به کیش برای ۲۸ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                    

بلیط تهران به ایلام برای ۲۸ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۱۰ به مبلغ های ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) و ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) و در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ های ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                           

بلیط تبریز به رشت برای ۲۴ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تبریز به رشت برای تاریخ ۹۶/۷/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به اردبیل برای ۲۶ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به اردبیل بریا تاریخ ۹۶/۷/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۲۴۳۰۰۰ تومان (دویست و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                   

بلیط شیراز به مسقط برای ۲۸ مهر

بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به مسقط برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت زیر میباشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۲۰ به مبلغ های ۴۰۳۰۰۰ تومان (چهارصد و سه هزار تومان) و ۸۷۳۰۰۰ تومان (هشتصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ های ۵۱۳۰۰۰ تومان (پانصد و سیزده هزار تومان) و ۹۲۱۰۰۰ تومان (نهصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

صفحه 1 از 71 2 3 7