بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و ششم آبان ماه - 26 آبان

بلیط مشهد به کیش برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط مشهد به خرم آباد برای ۲۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به خرم آباد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به دزفول برای ۲۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بندرلنگه برای ۲۶ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بندرلنگه برای تاریخ ۹۶/۸/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تهران برای ۲۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 71 2 3 7