بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و ششم مهر ماه - 26 مهر

بلیط تهران به مشهد برای ۲۸ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (ِکصد و نورده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                                  

بلیط مشهد به ایلام برای ۳۰ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به ایلام برای تاریخ ۹۶/۷/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۰ به مبلغ های ۳۱۸۰۰۰ تومان (سیصد و هجده هزار تومان) و ۳۲۹۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به نوشهر برای ۲۴ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۷/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط باکو به تهران برای ۲۸ مهر

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط باکو به تهران برای تاریخ ۹۶/۷/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۴۳۱۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و یک هزار تومان) و ۱۰۶۶۰۰۰ تومان (یک میلیون و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                       

بلیط تهران به عسلویه برای ۲۵ مهر

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۷/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۲۳۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و سه هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۳۵۰۰۰ تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ ۲۹۹۰۰۰ تومان (دویست و نود و نه هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۳۲۱۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمیبا هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۳۶۵۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

صفحه 1 از 61 2 3 6