بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و هشتم آبان ماه - 28 آبان

بلیط تهران به مشهد برای ۲۹ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۶ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۰۴:۲۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس د رساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها ایر در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۰۸:۲۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به استانبول برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۳:۲۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ایلام برای ۲۷ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ایلام برای تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به کیش برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۳ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                     

بلیط تهران به رشت برای ۲۸ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۲ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۲۵۲۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و دو هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۲۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 91 2 3 9