بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و چهارم آبان ماه - 24 آبان

بلیط تهران به دزفول برای ۲۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۱ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۴:۴۵ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط کیش به تهران برای ۲۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۰ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۸/۲۵ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۱:۲۵ به مبلغ ۱۳۱۰۰۰ تومان (یکصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                        

بلیط کیش به بندرعباس برای ۲۴ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۱۸ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط کیش به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به آبادان برای ۲۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازد هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اهواز به رشت برای ۲۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۶ آبان ۱۳۹۶

نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 91 2 3 9