بایگانی برچسب: بلیط هواپیما بیست و چهارم فروردین ماه 24 فروردین

بلیط شیراز به زاهدان برای ۲۵ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ تومان می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به کیش ۲۴ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز مشهد به کیش برای تاریخ ۹۶/۱/۲۴ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۷۱۰۰۰ تومان (هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان ( یکصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری و سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ های ۱۱۱۰۰۰ تومان ( یکصد و یازده هزار تومان) ، ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) ، ۴۶۰۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت هزار تومان) ، ۵۴۱۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به مشهد برای ۲۵ فروردین ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

قیمت پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۸۴۰۰۰ تومان (هشتاد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۸۵۰۰۰ تومان (هشتاد و پنج هزار تومان) ، در ساعت ۲۳:۴۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان ( هشتاد و شش هزار تومان) ، و در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان ( نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان ( هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، و در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۸۶۰۰۰ تومان (هشتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) ، در ساعت ۱۹:۲۵ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان ( نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۹۷۰۰۰ تومان ( نود و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به لامرد برای ۲۶ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

قیمت بلیط پرواز شیراز به لامرد برای تاریخ ۹۶/۱/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به آبادان برای ۲۴ فروردین ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

نرخ پرواز شیراز به آبادان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 71 2 3 7