بایگانی برچسب: بلیط هواپیما دوم آبان ماه - 2 آبان

بلیط مشهد به نجف برای ۵ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۳۰ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) و ۶۳۱۰۰۰ تومان (ششصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۵۸۱۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ های ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان)، ۶۹۱۰۰۰ تومان (ششصد و نود و یک هزار تومان) و ۹۶۹۰۰۰ تومان (نهصد و شصت و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط تهران به آنکارا برای ۴ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط هواپیما سیستمی, پروازهای چارتری ترکیه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهارن به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۸/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایر لاین در ساعت ۰۱:۴۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ تومان (پانصد و ده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به آنکارا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۶۶۹۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و نه هزار تومان) و ۱۸۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و جهل و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                              

بلیط مشهد به اراک برای ۲ آبان

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به اراک برای تاریخ ۹۶/۸/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ های ۲۹۳۰۰۰ تومان (دویست و نود و سه هزار تومان) و ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

بلیط تهران به بغداد برای ۱ آبان

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۶ مهر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به بغداد برای تاریخ ۹۶/۸/۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ های ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و ۶۲۱۰۰۰ تومان (ششصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                            

بلیط شیراز به استانبول برای ۳ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۵ مهر ۱۳۹۶

نرخ بلیط شیراز به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۸/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۵۵۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                         

صفحه 1 از 71 2 3 7